Dependència emocional

Dependència emocional superadmin 5 d'octubre de 2023
SERGI FERRÉ

Dependència emocional

La dependència emocional es manifesta com l’aclaparadora sensació de sentir-se inadequat davant la vida. Això porta la persona a intentar validar la seva vàlua. Tanmateix, en partir de la creença de no ser vàlida, qualsevol esforç serà percebut com a insuficient.

Sempre arriba un punt en el qual apareix la culpa per no ser millor. Per això, la persona busca trobar la seva vàlua a través d’uns altres (parella, família, famosos, etc.), que segons aquesta lògica, sí que tenen valor. Sense importar el que facin, seran vàlids perquè ho han fet ells i no tu.

La codependència és un intent de salvar a l’altre, a l’amor i a un mateix, però condemnant-se en el procés. És una contradicció insostenible que implica menysprear-se per a ser estimat. El problema radica en el fet que un viu en la falta d’amor en nom de l’amor.

“M'agrada massa la vida com per a voler ser solament feliç!”

Pascal Bruckner

En teràpia, enfrontem la por a la manca d’amor, que ens impedeix estimar i ser estimats simultàniament, sense recórrer a estratègies de control. Aquest procés revela com tendim a salvar a un a costa de condemnar a l’altre, i viceversa.

En desarticular aquest patró, ens alliberem de la idea de l'”amor” com a excusa per a evitar ser amorosos. En el seu lloc, la teràpia especialitzada en dependència emocional, ens permet confrontar la veritat de la nostra experiència i prendre mesures per a abordar-la de manera honesta.