Psicologia

Psicologia superadmin 4 d'octubre de 2023
BIOGRAFIA SERGI FERRÉ
BIOGRAFIA
La meva vocació, i pràcticament el motor de la meva vida, són les relacions
ENFOCAMENT TERAPÈUTIC SERGI FERRÉ
ENFOCAMENT TERAPÈUTIC
La teràpia passa perquè la persona pugui xocar amb les parets d’aquest carro cuirassat
PSICOLOGIA ANALÍTICA SERGI FERRÉ
PSICOLOGIA ANALÍTICA
Tractarem doncs els pressupostos que inadvertidament condicionen les nostres vides
PSICOLOGIA CLÍNICA SERGI FERRÉ
PSICOLOGIA CLÍNICA
El que veiem canvia el que sabem. El que coneixem canvia el que veiem