Psicologia clínica

Psicologia clínica superadmin 4 d'octubre de 2023
SERGI FERRÉ

Psicologia clínica

Segons la psicologia acadèmica actual, funcionem a manera d’una màquina regulada per processos educatius, socials, genètics, biològics i fisiològics, encara que insisteix sobretot en els tres últims, a causa de la seva facilitat per a ser sotmesos al mètode científic (que puguin ser mesurats, reproduïts i repetits). Parlarem doncs de les emocions en tant que els seus components conductuals, autonòmics i endocrins.

Segons recerques per mitjà de tècniques de neuroimatge, la regulació emocional es produeix principalment en les zones de l’amígdala i l’escorça prefrontal, encara que l’ínsula i l’escorça cinglada tinguin també el seu paper.

“El que veiem canvia el que sabem. El que coneixem canvia el que veiem”.

Pierre Janet.

L’amígdala no sols decideix sobre la resposta, aprenentatge i modulació emocional, sinó que destaca per ser determinant quant a la por que experimentem. En aquest sentit, és fonamental conèixer les seves dues vies de processament (lenta i ràpida), i el paper regulador que, gràcies a la primera, exerceix l’escorça prefrontal.

L’escorça prefrontal adequa la nostra resposta emocional al context (social, ètic, de valors) en el qual vivim, avaluant els judicis morals, atenent pros i contres, disminuint així el condicionament de la por i les conductes lesives. Precisament aquesta és la zona que exercitem durant les sessions de teràpia.