Persones altament sensibles

Persones altament sensibles superadmin 5 d'octubre de 2023
SERGI FERRÉ

Persones altament sensibles

Ser una persona altament sensible (PAS) no és un tret patològic, però sí que pot ser l’altaveu perquè trastorns en salut mental es generin o s’aguditzin, habitualment en l’àmbit de les relacions (codependència, addiccions, TLP, etc.).

Hem de diferenciar entre l’alta sensibilitat i la superabundància d’imatges mentals, que es reviuen en tot moment i amb tot detall, perquè en aquest cas parlaríem de hiperfantasia (en contraposició a la afantasia, que és l’absència d’imatges a l’hora de pensar). La hiperfantasia pot derivar en una desadaptació entre la representació de la realitat i la realitat mateixa, per la qual cosa, si resulta patològica, també la treballem en teràpia.

“El que veiem canvia el que sabem. El que coneixem canvia el que veiem”.

Leonardo da Vinci
Tenir un elevat processament sensorial comporta viure els cops físics i psicològics de manera molt intensa. Una PAS sent, empatitza, observa, reflexiona, etc., amb una sensibilitat i intensitat superior a la mitjana. Gestionar aquest gran volum d’informació fa que la presa de decisions resulti complexa, i més en situacions d’estrès, en les quals fàcilment se saturen. Les crítiques, pors, incertesa, etc., poden disparar reaccions emocionals que fan que se sentin incompreses i inadequades. D’altra banda, gaudeixen d’una rica vida interior, sensibilitat artística, etc., per la qual cosa la teràpia recomanada, en atenció a la seva vocació de profunditat, és la psicologia analítica.